Brabantpark ontaard door BrabantWater

Brabantpark ontaard door BrabantWater

BrabantWater vervangt in Brabantpark delen van het waterleidingsysteem. Daarbij worden metalen leidingen vervangen door kunststof leidingen. In het verleden was het normaal dat de elektriciteit in woningen geaard werd via de waterleiding. Door de kunststof leidingen ontstaat er een probleem met de aarding. Enexis/Brabantwater stuurt hierover naar bewoners brieven. Deze brieven leveren onrust en onduidelijkheid op. Dit was aanleiding voor PvdA-raadslid Rob Sips vragen te stellen aan het college van burgemeester en wethouders van Breda.

 

 

 

[lees verder...]

De juiste route voor de avondvierdaagse?

De juiste route voor de avondvierdaagse?

Na de berichtgeving over de Bredase avondvierdaagsen in BN/DeStem van 2 mei, stelden PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde en D66-fractielid Faissal Bouladjar vragen aan het college over de procedure waarmee de vergunningen voor deze evenementen, worden verkregen. De vragen zijn als bijlage toegevoegd. Op 20 juni is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Veiligheidsmonitor Breda

Veiligheidsmonitor Breda

De PvdA fractie heeft naar aanleiding van de bespreking over de veiligheidsmonitor, in de laatste commissievergadering Bestuur, aandacht gevraagd voor buurtpreventie. Uit de monitor blijkt onder andere dat het met de objectieve veiligheid de laatste jaren de goede kant op gaat. Ook de beleving van veiligheid is op veel plekken verbeterd. Geen reden om op lauweren te rusten want er blijft altijd veel te realiseren rond veiligheid.

[lees verder...]

Inburgeringscursus statushouders

Inburgeringscursus statushouders

De inburgeringscursussen voor statushouders worden verzorgd door commerciële partijen. Krijgen de maatschappij en de statushouders waar voor het inburgeringsgeld? Sluit de cursus goed aan bij de behoefte en het kennisniveau van onze nieuwe stadsgenoten? Henk van der Velde en Ruth Giebels ontvingen daarover verontrustende signalen en verwoordden hun zorgen in een brief aan het college. -- op 30 mei is het antwoord van het college toegevoegd (bijlage)

[lees verder...]