PvdA tegen gewijzigde parkeertijden in wijken rond station

PvdA tegen gewijzigde parkeertijden in wijken rond station

Per 1 oktober is in de Belcrum, delen van Linie en  de Drie Hoefijzers Zuid gereguleeerd parkeren met vergunningen ingevoerd. Het doel is om hiermee die buurten leefbaar te houden en lang parkeren door reizigers en bezoekers te voorkomen. In de raadsvergadering van donderdag 29 september stelde de VVD voor om niet tot 20.00 uur, maar  tot 18.00 uur betaald parkeren in te voeren. De PvdA Breda stemde tegen dit voorstel, omdat het ingaat tegen afspraken met de wijk en helemaal niet is onderbouwd. Helaas is dit VVD amendement toch met een meerderheid aangenomen.

 

[lees verder...]

Een dag uit het leven van...

Een dag uit het leven van...

Soms is het werk van een raads- of commissielid heel zichtbaar. Maar vaak is dit ook niet het geval. Onze agenda’s vullen zich elke dag met meerdere bijeenkomsten die worden georganiseerd of afspraken die worden gemaakt naar aanleiding van signalen die we hebben ontvangen of vragen die we hebben gekregen.  Sanne Bijlsma doet verslag van 19 september… zomaar een dag uit de agenda van de fractie en het bestuur.

[lees verder...]

Vragen over voortvarendheid zorgcomplex

Vragen over voortvarendheid zorgcomplex

Breda wil kansen bieden aan inwoners of ondernemers die initiatieven nemen. Maar dan worden die vanzelfsprekend getoetst aan bestemmingsregels, vereisten voor monumenten en dergelijke. En er kan pas worden begonnen met realisatie van plannen als vereiste vergunningen verstrekt zijn. Daarom stelde Henk van der Velde vragen aan het college over de (mogelijke) ontwikkelingen op de Keihoef. op 17 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Heerlijk zwemweer... toch?

Heerlijk zwemweer... toch?

Begin september was het heerlijk zomer(s) weer en dat hield enkele weken aan. Prima zwemweer, maar helaas eindigde het seizoen bij openluchtzwembad Wolfslaar al op 31 augustus. De reden hiervan hangt samen met de overeenkomst tussen de gemeente Breda en uitbater Optisport en vormde de aanleiding voor PvdA-raadslid Henk van der Velde om samen met D66-collega Tim van het Hof vragen te stellen aan het College van burgemeester en wethouders van Breda. Op 17 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Miriam Haagh Taalheld Bruggenbouwer 2016!

Miriam Haagh Taalheld Bruggenbouwer 2016!

Maandag 5 september zijn in de Nieuwe Veste in Breda drie Brabantse taalhelden gekozen. De taalheldenlunch waarbij dit gebeurde, was de aftrap van de week van de alfabetisering. Drie categorieën kwamen aan bod: mensen die taal aanbieden (als docent of vrijwilliger), taalcursisten (die een voorbeeld zijn voor anderen) en bruggenbouwers (die een geletterde samenleving dichterbij brengen). Taalhelden onder hen zijn mensen die inspireren, daadkracht tonen en successen vieren. Miriam Haagh werd gekozen tot taalheld in de categorie bruggenbouwers.

 

[lees verder...]