Raadslid Rob Sips
Raadslid Rob Sips

Perspectief voor thuiszittende jongeren

In Nederland blijken veel jongvolwassenen structureel op achterstand te staan, hebben geen startkwalificatie en daarom ook geen recht op een bijstandsuitkering. Om deze jongeren te helpen heeft de MBO-raad een plan, ‘het Perspectiefpact’ gelanceerd. Het pact stelt voor om jongeren, die op dit moment thuis zitten en geen uitkering hebben, in één jaar klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. Raadsleden Rob Sips van de PvdA Breda en Marike de Nobel (Groenlinks) vragen aan het college van Breda om aan te sluiten bij dit pact. Op 20 maart is het antwoord van het college toegevoegd.  

 

[lees verder...]

PvdA en GroenLinks stellen vragen over Anoniem solliciteren

PvdA en GroenLinks stellen vragen over Anoniem solliciteren

De PvdA streeft naar een verbonden samenleving, een inclusieve samenleving. Dit geldt ook voor de arbeidsmarkt. Discriminatie op de arbeidsmarkt, of het nu gaat op leeftijd, man of vrouw, of waar je eigen wieg of die van je ouders heeft gestaan, willen wij bestrijden. Het anoniem solliciteren blijkt een goede maatregel om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan. Wij zijn van mening dat de gemeente Breda bij het tegengaan van arbeidsdiscriminatie een voorbeeldfunctie heeft. PvdA Breda heeft om deze reden samen met GroenLinks Breda vragen aan het college gesteld. op 13 maart zijn de antwoorden van het College toegevoegd.

 

[lees verder...]

Kan rentetarief kredietbank West-Brabant omlaag?

Kan rentetarief kredietbank West-Brabant omlaag?

De rentetarieven van de Kredietbank West-Brabant liggen (fors) hoger dan die van reguliere banken. Juist mensen met de laagste inkomens die bij commerciële banken geen geld kunnen lenen, zijn aangewezen op deze kredietverstrekker. PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde vroeg met een SP-collega het college naar de mogelijkheden om de rentelasten voor deze bevolkingsgroep te verlagen. Op 20 februari is het antwoord van het college toegevoegd. Op 30 maart stuurde wethouder Marianne de Bie een brief waarin de renteverlaging voor sociale leningen is aangekondigd. Deze brief is op 10 april toegevoegd.

[lees verder...]