Maak jeugdsport- en jeugdcultuurfonds minder omslachtig en bureaucratisch!

Maak jeugdsport- en jeugdcultuurfonds minder omslachtig en bureaucratisch!

Aan het nut en de noodzaak van jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds wordt niet getwijfeld, maar de huidige aanvraagprocedure is omslachtig en bureaucratisch. Dat kan anders, vinden raadsleden Ruth Giebels en Frans Szablewski, dus stelden ze vragen aan het College van B&W. Op 10 februari zijn de antwoorden van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Achter de Lange Stallen een stap vooruit

Achter de Lange Stallen een stap vooruit

Het besluit over het project Achter de Lange Stallen was een van de lastigste besluiten van 2013. Het is een geweldige kans als een ontwikkelaar € 170 miljoen wil investeren in de stad, maar hoe kunnen de risico's die kleven aan de ontwikkeling van extra winkelruimte in de Bredase binnenstad zoveel mogelijk worden beperkt?

[lees verder...]