Meer waardering voor onze ereburgers!

Meer waardering voor onze ereburgers!

De gemeente kan aan mensen wiens verdiensten voor Breda van uiterst bijzondere betekenis zijn (of zijn geweest) het ereburgerschap toekennen. Volgens Miriam Haagh en Richard Blankenstein valt er aan de wijze waarop Breda besluit die eretitel toe te kennen en de wijze waarop Breda met haar ereburgers omgaat het een en ander te verbeteren. Daarover stelden zij vragen aan het college. Op 21 april is het antwoord van het college toegevoegd.  

[lees verder...]

Debat LeE: Heldere boodschap voor klein publiek

Debat LeE: Heldere boodschap voor klein publiek

De opkomst van de doelgroep (jongeren) bij het Luctor et Emergo-debat op maandagavond 10 maart, in de Stadsgalerij, waarbij alle tien de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen vertegenwoordigd waren, was wel wat teleurstellend, maar omdat alle aanwezigen actief meededen en het debat inspirerend geleid werd, was het toch een geslaagde avond.    

[lees verder...]

Eerste stap gezet voor gemeentelijk georganiseerde jeugdzorg

Eerste stap gezet voor gemeentelijk georganiseerde jeugdzorg

Tijdens de laatste vergadering van deze raadperiode stemde de Gemeenteraad in met het beleidskader jeugdhulp. M.b.v. dit kader zal de gemeente beleid voor jeugdhulp (door)ontwikkelen en het dient als basis waarmee de gemeente in gesprek gaat met jeugd, ouders en instellingen. Richard Blankenstein voerde namens de PvdA Breda het woord. Lees hier zijn bijdrage:

[lees verder...]

Miriams Brabantparkse koffietafel

Miriams Brabantparkse koffietafel

Afgelopen zondag waren Miriam Haagh en de leden van het Rode Tafelteam in de mooie wijk Brabantpark. Ze zaten aan tafel met bewoners van de wijk, huisartsen, een kunstenares, een wijkverpleegkundige en een lid van Transition Town. De Rode Tafel was echt te klein voor deze 18 personen, maar gelukkig stond er een passende koffietafel voor hen klaar. De drie onderwerpen die deze middag aan bod kwamen: zorg, leefbaarheid en duurzaamheid.

 

[lees verder...]