Beeks debat in Marktzicht

Beeks debat in Marktzicht

Tijdens het debat in café Marktzicht in Prinsenbeek pleitte Sanne Bijlsma (kandidaat nummer 3) voor het terugbrengen van de menselijke maat in de politiek. Nadat het de afgelopen jaren het vooral over de cijfers en financiën gegaan is bij het besturen van de stad, is het nu tijd voor een andere koers. Een koers die, als het aan de PvdA Breda ligt, de mens centraal zet.

[lees verder...]

Meer waardering voor onze ereburgers!

Meer waardering voor onze ereburgers!

De gemeente kan aan mensen wiens verdiensten voor Breda van uiterst bijzondere betekenis zijn (of zijn geweest) het ereburgerschap toekennen. Volgens Miriam Haagh en Richard Blankenstein valt er aan de wijze waarop Breda besluit die eretitel toe te kennen en de wijze waarop Breda met haar ereburgers omgaat het een en ander te verbeteren. Daarover stelden zij vragen aan het college. Op 21 april is het antwoord van het college toegevoegd.  

[lees verder...]

Debat LeE: Heldere boodschap voor klein publiek

Debat LeE: Heldere boodschap voor klein publiek

De opkomst van de doelgroep (jongeren) bij het Luctor et Emergo-debat op maandagavond 10 maart, in de Stadsgalerij, waarbij alle tien de partijen die deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen vertegenwoordigd waren, was wel wat teleurstellend, maar omdat alle aanwezigen actief meededen en het debat inspirerend geleid werd, was het toch een geslaagde avond.    

[lees verder...]