Zorgen over uitbreiding geitenstal Teteringen

Zorgen over uitbreiding geitenstal Teteringen

Naar aanleiding van het artikel in BNdeStem van 19 oktober over de uitbreiding van de geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen hebben de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks en SP elkaar opgezocht en schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eerder dit jaar stelde de PvdA Breda-fractie kritische vragen over de komst van een geitenstal in Bavel. Samen met de andere fracties maakt de PvdA zich zorgen over (te) grote geitenstallen dicht bij stedelijk gebied. op 30 oktober is het antwoord van het college als bijlage toegevoegd.

 

[lees verder...]

Feestelijke opening Campus Markenhage

Feestelijke opening Campus Markenhage

Na jaren van plannen maken is het eindelijk zo ver! Het Markenhage College, Michaël College en Orion Lyceum openen deze donderdag de deuren van een gezamenlijke campus aan de Emerweg. Zo’n 1500 leerlingen volgen hier verschillende vormen van onderwijs. Deze ontwikkeling werd mede mogelijk door kansen die de doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting bood. Sinds 2014, destijds een wens van de Partij van de Arbeid, zijn de middelen in handen van de schoolbesturen. Deze drie scholen, ieder met een heel eigen identiteit, hebben de handen ineen geslagen en vieren donderdag een feestje op de opening. De leerlingen volgen al een paar weken les in het nieuwe gebouw, maar gisteren werd het openingsfeestje gevierd; samen met onze wethouder Onderwijs Miriam Haagh.

Op het feestje; “De verscheidenheid in het onderwijs geeft kleur aan onze stad en helemaal aan deze campus. Drie scholen, drie gebouwen in één! Onder dat gezamenlijke dak vindt goede samenwerking en uitwisseling plaats met mooie focus op kunst en cultuur. De opening belooft veel voor de toekomst!“.

De PvdA feliciteert de leerlingen, docenten en besturen met deze prachtige samenwerking en  leeromgeving.

 

[lees verder...]

Redhead days weg uit Breda?

Redhead days weg uit Breda?

Ondanks dat ook deze editie van de Redhead days (voorheen roodharigendag) weer zeer geslaagd was, heeft de organisator plannen om het evenement te verplaatsen naar een andere stad. De fracties van de PvdA en VVD vragen het college wat zij ondernemen om dit oorspronkelijk Bredase evenement voor onze stad te behouden. Op 10 oktober is het antwoord van het college toegevoegd (bijlage).

[lees verder...]

Extra inspanning voor provinciale klimaatdoelen

Extra inspanning voor provinciale klimaatdoelen

Breda ligt qua realisatie van haar klimaatdoelstellingen op koers. Dat geldt helaas niet voor de provincie Noord-Brabant. Fractievoorzitter Henk van der Velde vroeg het college of Breda met een versnelling van het eigen klimaatprogramma de provincie zou kunnen helpen. op 23 oktober zijn de antwoorden van het college als bijlage opgenomen.

[lees verder...]

Doorlooptijden schuldhulpverlening

Doorlooptijden schuldhulpverlening

Is in Breda de hulp aan inwoners met financiële problemen goed geregeld of worden de doorlooptijden overschreden? PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde vroeg het 't college. Op 3 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Pagina 1 van 28