Zorgen over uitbreiding geitenstal Teteringen

Zorgen over uitbreiding geitenstal Teteringen

Naar aanleiding van het artikel in BNdeStem van 19 oktober over de uitbreiding van de geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen hebben de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks en SP elkaar opgezocht en schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eerder dit jaar stelde de PvdA Breda-fractie kritische vragen over de komst van een geitenstal in Bavel. Samen met de andere fracties maakt de PvdA zich zorgen over (te) grote geitenstallen dicht bij stedelijk gebied.

 

[lees verder...]

Redhead days weg uit Breda?

Redhead days weg uit Breda?

Ondanks dat ook deze editie van de Redhead days (voorheen roodharigendag) weer zeer geslaagd was, heeft de organisator plannen om het evenement te verplaatsen naar een andere stad. De fracties van de PvdA en VVD vragen het college wat zij ondernemen om dit oorspronkelijk Bredase evenement voor onze stad te behouden. Op 10 oktober is het antwoord van het college toegevoegd (bijlage).

[lees verder...]

Doorlooptijden schuldhulpverlening

Doorlooptijden schuldhulpverlening

Is in Breda de hulp aan inwoners met financiële problemen goed geregeld of worden de doorlooptijden overschreden? PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde vroeg het 't college. Op 3 oktober is het antwoord van het college toegevoegd.

[lees verder...]

Veilig verkeer Breda

Veilig verkeer Breda

Recent heeft de ANWB een manifest over verkeersveiligheid uitgebracht. De constateringen en aanbevelingen uit het manifest zijn aanleiding voor de PvdA Breda om raadsvragen te stellen over de stand van zaken met betrekking tot de veiligheid van onze Bredase wegen. Op 17 september is het antwoord van het college toegevoegd als bijlage.

[lees verder...]

MORe geluidsoverlast langs het Bredase spoor?

MORe geluidsoverlast langs het Bredase spoor?

Op dinsdag 18 juli berichtte BNdeStem over het initiatief MORe van de gemeenten Oosterhout en Roosendaal, de haven van Moerdijk en dertig bedrijven om het vervoer van goederen per spoor in West Brabant uit te breiden. In het zelfde artikel in BNdeStem wordt geconstateerd, dat het aantal treinen dat langs Breda en Roosendaal rijdt alleen maar toeneemt. De PvdA Breda vraagt zich af, wat het effect op het gebied van veiligheid en geluidsoverlast op en langs het spoor kan zijn van het initiatief MORe en stelde daarom vragen aan het College van B&W. Op 11 september zijn de antwoorden van het college toegevoegd (zie bijlage).

[lees verder...]

Pagina 1 van 27