Winkeltijden zijn sluitstuk van een discussie, geen begin!

Winkeltijden zijn sluitstuk van een discussie, geen begin!

Het college van B&W wil de winkeliers in Breda maximaal ruimte geven om winkels te openen. De veronderstelling is dat ze dan alles samen goed regelen. De PvdA vindt dat niet zomaar een goed idee en vindt dat de voorgestelde verordening winkeltijden te vroeg komt. PvdA fractievoorzitter Henk van der Velde heeft ter voorbereiding op de discussie in de gemeenteraad onderstaand opinie-artikel geschreven.

[lees verder...]

Oproep aan Amphia: Zuiver het afvalwater!

Oproep aan Amphia: Zuiver het afvalwater!

De Partij van de Arbeid roept -  samen met D66, GroenLinks, SP, Elbertse/Groenweg, Trots/OPA en VPB - het college op om met Amphia in gesprek te gaan over een waterzuiveringsinstallatie bij het nieuw te bouwen Amphia ziekenhuis. Wij zouden graag zien dat het afvalwater bij de bron wordt gezuiverd of dat wordt voorkomen dat medicijnresten in het afvalwater terechtkomen. Redenen om raadsvragen aan het college te stellen.

 

 

[lees verder...]

Zinloos solliciteren

Zinloos solliciteren

Veel ouderen sturen week in week uit sollicitatiebrieven zonder enig resultaat. Hun kans op het vinden van werk is nihil. In hoeverre is het solliciteren dan zinvol? Zijn er andere activiteiten die zowel voor de betrokkene als voor de maatschappij de voorkeur zouden moeten krijgen? Deze vragen stelt PvdA-fractievoorzitter Henk van der Velde het college.

[lees verder...]

Eerste editie #BredaPraat

Eerste editie #BredaPraat

Samen met de andere coalitiepartijen is het initiatief genomen voor een debatavond buiten de de muren van het Stadhuis: #BredaPraat. De gedachte is om onderwerpen aan de orde te stellen die leven in de gemeente. Het wordt nadrukkelijk geen politiek café.  De doelstelling is ook om als politiek na de eerste editie een stap terug te zetten, zodat het een partijonafhankelijke terugkerende avond wordt en blijft.

De eerste editie is op 8 November, met als centrale vraag: "Is Breda nog wel een leuke uitgaansstad?"

[lees verder...]

Zorgen over uitbreiding geitenstal Teteringen

Zorgen over uitbreiding geitenstal Teteringen

Naar aanleiding van het artikel in BNdeStem van 19 oktober over de uitbreiding van de geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen hebben de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks en SP elkaar opgezocht en schriftelijke vragen aan het college gesteld. Eerder dit jaar stelde de PvdA Breda-fractie kritische vragen over de komst van een geitenstal in Bavel. Samen met de andere fracties maakt de PvdA zich zorgen over (te) grote geitenstallen dicht bij stedelijk gebied. op 30 oktober is het antwoord van het college als bijlage toegevoegd.

 

[lees verder...]

Pagina 1 van 28